zetbank_1920x400
knippen_zetten_s3_1920x400
knipbank031920x400
JVS_4283_LR2
knipbank011920x400
JVS_2824_1920x400
JVS_2841_1920x400
knipbank021920x400
aerolift011920x400
previous arrow
next arrow

Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voor komen. BoMax Machinefabriek B.V. aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan BoMax Machinefabriek B.V., statutair gevestigd te Bunnik, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het management van BoMax Machinefabriek B.V.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u beleefd verzocht contact op te nemen.

 

 

*) Onder 'content' wordt verstaan:
tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.

 

BoMax group
Rumpsterweg 14a
3981 AK  Bunnik

t: +31 (0)30  65 63 609
KvK / CoC #51959127

Openingstijden kantoor
en werkplaats:
werkdagen  8:00 - 17:00u

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.